Att rida öppna

Öppna är en samlande rörelse som är väldigt användbar i hästens utbildning.
Det kanske också är en av de svåraste rörelserna att utföra korrekt? Öppna och sluta (även diagonalsluta) kallas gemensamt för skolorna – därför att de rörelserna ”skolar” hästens bakben. Många ryttare tycker att sluta är lättare. Jag tror att det beror på att hästarna ofta går lite på dubbla spår med bakdelen vid sidan även i hagen / i det fria (oftast kanske åt ena hållet, dock) pga sin naturliga snedhet. Däremot är det nog inte lika vanligt att hästen själv ”väljer” att röra sig i en öppna. 😉

I en korrekt öppna rids hästen med bakbenen kvar på spåret och framdelen innanför. Bakbenen ska röra sig rakt framåt och frambenen korsas. Du rider alltså hästen rakt framåt på spåret fastän den är böjd i sidan.
I en höger öppna är hästen ställd och böjd åt höger och vi rider i höger varv.
(Du kan även rida vänster öppna i höger varv – detta kallas då förvänd öppna).
Om man tittar på öppnan framifrån ska man se tre spår – ytter bakben, inner bakben på samma spår som ytter framben, samt inner framben. När man rider med denna grad av tvärning kommer inner bakben automatiskt att trampa in under hästens tyngdpunkt och då blir rörelsen samlande om den rids rätt.

Man brukar säga att öppna ska vara som att ”öppna en volt” – och man kan med fördel rida en volt innan man går in i en öppna, för att på så vis förbereda rörelsen.

För att förbereda inlärningen av öppna brukar man börja med att rida bogen in. Då är tvärningen, dvs vinkeln mot spåret, lite mindre, och jag kräver inte lika mycket böjning i bålen, utan i princip flyttar jag in framdelen lite innanför spåret bara. Bogen in använder jag ”hela tiden” för att rakrikta hästar som vill hamna på dubbla spår.

Hjälpgivning:

Det är viktigt att påbörja öppnan genom att flytta framdelen innanför spåret – inte genom att flytta ut bakdelen. Öppna är en sidvärtsrörelse, men förflyttningen åt sidan sker genom att bibehålla böjningen – inte genom att flytta hästen åt sidan som i en skänkelvikning. I en öppna använder du alltså inte en sidförande skänkel, som många kanske tror!

Inner sittben belastas lite mer, men det är viktigt att sitta mitt över hästen.
Innertygeln kan leda in framdelen i början av rörelsen, samt ställer hästen i nacken.
Yttertygeln reglerar ställning och böjning i halsen, men behöver tillåta ytter bog att röra sig framåt.
Båda skänklarna skapar böjning.
Inner skänkel ligger vid sadelgjordsläget och aktiverar inner bakben.
Ytter skänkel är mothållande och ser till att bakdelen inte faller ut. Placeringen tycker jag ska vara efter behov – något tillbakadragen om du vill kontrollera bakdelen, men ibland behöver den ligga längre fram för att kontrollera ytter bog.

Du avslutar öppnan genom att föra tillbaka framdelen till spåret igen, innan hörnet, om du rider hela långsidan.

Vanliga fel:

– Hästen blir förböjd i halsen, ofta pga en för kraftig inverkan från inner tygel.
– Hästen är rak i kroppen och formar sig inte tillräckligt.
– För mycket tvärning, där även bakbenen korsas, vilket egentligen blir en skänkelvikning.
– Det blir vingligt och tvärningen varierar. Jag tycker att det ofta beror på för dålig bjudning.
– Hästen börjar svänga in och tappar linjen. Här behöver ryttaren rida bättre med inner skänkel mot ytter tygel.

Öppna är samlande, gymnastiserar hästen och befrämjar mer bogfrihet samt är till hjälp för rakriktningen. En korrekt öppna förbättrar även hästens schwung. Öppna är faktiskt bra till i princip allt. 😉

Etiketter:

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*