Fåren

Iffi

Vi säljer lammkött och skinn från vår egen uppfödning av Gotlandsfårskorsningar på Vreta gård i Markim, Vallentuna. Tackorna bor under vinterhalvåret i det gamla mjölkstallet med tillgång till utevistelse fram till dess att lammen föds under våren. När lammen är knappt en månad går alla djuren ut i våra stora naturbeteshagar tillsammans med hästarna för att beta gräs, örter, blåbärsris och annat gott. Vi kör själva våra djur till ett småskaligt slakteri några mil norr om gården.

Vi erbjuder tre styckningsalternativ. Traditionell Roslagsstyckningen som är ett slags grovstyckning som ger tillredningsbara bitar eller en Grillstyckning där det flesta bitarna passar direkt på grillen eller i stekpannan. Vi har också ett helt benfritt alternativ. Vi erbjuder alla styckningsalternativ som helt eller halvt lamm i låda där alla bitar är vakuumförpackade och uppmärkta.

Kontaktuppgifter för kött eller skinn:
info@ryttarutbildning.se
Suvi 0768-055138
Torbjörn 0739-140384

Nu tar vi emot bokningar av lammlådor till hösten 2023.
Tider för hämtning av köttlådor på Vreta:
– lördagen den 16 september, kl 12.00 – FULLBOKAD
– lördagen den 7 oktober, kl 12.00 – EN HALV LÅDA ROSLAGSSTYCKAD FINNS KVAR
Observera att du vid beställning förbinder dig att hämta din låda vid utsatt tid då köttet kommer färskt från slakteriet och vi har begränsade lagringsmöjligheter.

Pris 2023:
Hel lammlåda roslagsstyckad (ca 14-20 kg) 195 kr/kg
Hel lammlåda  grillstyckad (ca 13-19 kg) 215 kr/kg
Hel lammlåda benfri styckning (ca 10-16 kg) 245 kr/kg
Halv lammlåda roslagsstyckad (ca 7-10 kg) 205 kr/kg
Halv lammlåda grillstyckad (ca 6-9 kg) 225 kr/kg
Halv lammlåda benfri styckning (ca 5-8 kg) 255 kr/kg
Helfall (ca 14-20 kg) 180 kr/kg

Styckningsschema Roslagsstyckning
• Hals kapad och försågad i sex bitar
• Hel bog med lägg
• Bringa / ribbs
• Kotletter av ryggen
• Sadel
• Hel stek med lägg
• Mald färs

Styckningsschema Grillstyckning
• Skivad bog
• Skivad rygg och sadel
• Skivade stekar
• Bringa / ribbs med ben
• Mald färs

Styckningen kan variera något mot ovanstående.