Suvi Räsänen

Jag som driver SR Häst- och ryttarutbildning heter Suvi Räsänen. Jag är utbildad hippolog och diplomerad ridlärare vid Sveriges Lantbruks-universitet. Under 2012 tog jag C-tränar-examen med dressyrinriktning. Jag är även domare upp till LA/MsvC.

Efter hippologen arbetade jag som ridlärare under fyra år, på två olika ridskolor.Det var mycket givande, men jag kände till slut att jag behövde mer ”kött på benen”. Jag sökte mig då till Pether Markne och Per Sandgaard på Arphus gård, där jag tillbringade två år som rid- och tränarelev.

Detta har gett mig möjlighet att få en bra inblick i träning av dressyrhästar på en hög nivå, samt utveckla min egen ridning på hästar av hög klass. Jag har tävlat dressyr t.o.m. Intermediere1, men målet är att komma ut mer på tävlingsbanorna i framtiden, förhoppningsvis på högre nivå så småningom.

Tidigare erfarenheter har jag fått från bl.a. Berga Naturbruksgymnasium, ett år som hästskötare åt GP-ryttare i Tyskland och ett halvår hos Nina Bengtsson, beridare och GP-ryttare.

Min målsättning med instruerandet är att ge eleverna en känsla för hur det ska kännas, och konkreta verktyg för att komma dit, så att du som elev blir ”självständig” som ryttare. Den största sporren (och utmaningen) som instruktör är att ge eleverna ”aha-upplevelser” som tar ridningen ett steg vidare.